English

L E I D Y B A


PAVEIKSLĖLIO ŠIAM KOMPAKTINIUI DISKUI NĖRA


 ŽENGIA PULKAS LINKSMAI 


 Vyrų choras AIDAS / Lietuvos kariuomenės orkestras

 KUKU SMF 3-004, 2016

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų Ramovės choras AIDAS gyvuoja nuo 1955 metų. Tai pirmasis vyrų choras pokario Lietuvoje, kuriam buvo suteikta galimybė koncertuoti užsienyje. Šiandien, - tai daugybės tarptautinių choro festivalių dalyvis ir laureatas, koncertuojantis Lietuvoje ir užsienyje. Su choru AIDAS koncertuoja garsiausi šalies dainininkai, instrumentininkai, kiti kolektyvai.
Šioje kompaktinėje plokštelėje įrašytos skambiausios lietuvių ir užsienio autorių sukurtos dainos chorams, tarp kurių Br. Jonušo „Leiskit į Tėvynę“, T. Šumsko „Žengte marš, Gediminėnai“, „Mieste didis“, V. Kernagio , G. Verdi, A. L. Webber ir kitų kūriniai. Chorui pritaria Lietuvos kariuomenės orkestras.