English

L E I D Y B A
 LIETUVIŲ TRADICINĖ MUZIKA 


 Jievaras

 KUKU SMF 005, 1998

Vienas populiariausių ir aktyviausių lietuvių folkloro ansamblių, įkurtas 1979 m. Šiame CD skamba ansamblio dalyvių užrašytos dainos ir instrumentinės muzikos pavyzdžiai, kuriais buvo grindžiamos "Jievaro" programos. Galima išgirsti keturių Lietuvos regionų dainavimo ir muzikavimo tradicijas. Ypatingas dėmesys skiriamas seniesiems liaudies instrumentams. Ansamblio muzikantai dainuoja ir groja dūdmaišiu, cimbolais, dambreliu, kanklėmis, lamzdeliais, ragais, skudučiais ir kitais instrumentais. Įrašyta 1988 m., 8 puslapių bukletas lietuvių ir anglų kalbomis.

Paklausyti 1

Paklausyti 2