English

L E I D Y B A
 AUKŠTAITIJA. AKŠTAIČIŲ DAUGIABALSĖS DAINOS 


 Įvairūs autentiški atlikėjai

 TNS - CD - 008, 2002

LIETUVIŲ TRADICINĖS MUZIKOS serijos kompaktinė plokštelė, supažindinanti su šiandien egzistuojančiais Aukštaitijos ansambliais ir jų repertuaru. Išsamiame 30 psl. buklete lietuvių ir anglų kalbomis aprašomos aukštaičių daugiabalsio dainavimo ypatybės, pristatomi ansambliai.

Paklausyti 1

Paklausyti 2