English

L E I D Y B A
 SMUIKAS 


 Įvairūs autentiški atlikėjai

 TNS-CD-003, 1998

Ši kompaktinė plokštelė tęsia LIETUVIŲ TRADICINĖS MUZIKOS seriją. Ji supažindina su smuikavimo tradicija Lietuvoje, pateikia charakteringiausių smuikininkų įrašus ir repertuaro pavyzdžius iš visų keturių Lietuvos etninių regionų. 12 psl. buklete su nuotraukomis, lietuvių ir anglų kalbomis aprašomi smuikavimo stiliai, pristatomi pavieniai atlikėjai ir ansambliai.

Paklausyti 1

Paklausyti 2