English

L E I D Y B A
 KAIMIEČIŲ MANTROS 


 Vytautas V. Landsbergis

 KUKU SMF - 030/1-2, 2004

Dvigubas dainininko, poeto, režisieriaus Vytauto Landsbergio albumas pasižymi filosofiniais pamąstymais, giedriomis nuotaikomis ir prasmingomis eilėmis. Albumo pagrindą sudaro aranžuotos liaudies ir autorinės dainos. Dainininkui pritaria visas būrys gabių dainininkų ir instrumentalistų.

Paklausyti 1

Paklausyti 2