English

L E I D Y B AKaina: 9,68 Eur

Persiuntimo išlaidos:

Lietuvoje:

0,25 kg (2 KD) - 5 Eur
0,50 kg (4 KD) - 6 Eur
1,00 kg (8 KD) - 8 Eur

Į užsienį oro paštu:

0,25 kg (2 KD) - 8 Eur
0,50 kg (4 KD) - 10 Eur
1,00 kg (8 KD) - 12 Eur

Norėdami įsigyti šį diską, įrašykite savo:

Vardą


El. pašto adresą:
ir su jumis bus susisiekta artimiausiu laiku.

Atsiskaitymo būdai:

- kreditinės kortelės
- banko čekis
- pervedimas į sąskaitą
     

 JAV LIETUVIAI 


 Įvairūs

 KUKU SMF 038/1-2, 2007

Trečioji unikalaus projekto LIETUVIAI PASAULYJE, skirto Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui dalis – dviguba kompaktinė plokštelė JAV lietuviai. Čia skamba žymiausių išeivijos meno ansamblių “Čiurlionis”, “Dainava”, “Rūta”, Lietuvių operos ir kitų chorų įrašai, unikalaus muzikinio vodevilio teatro “Dzimdzi-drimdzo” atstovų A. Vanagaičio ir J. Olšausko duetas, Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra ir LA vyrų kvartetas, žymiosios estrados solistės Vandos Stankus – Panavienės, taip pat Lionės Juodytės, S. Santvaro, D. Polikaičio ir kitų balsai. Šiame rinkinyje liaudies ir autorinės dainos, originalios JAV gyvenusių Br. Budriūno, V. Jakubėno, Br. Jonušo ir daugybės kitų žinomų autorių kompozicijos, pradedant 1928 metų įrašu ir baigiant naujausia “Dainavos” ansamblio vyrų vokalinės grupės daina “Vieni šokam” iš tik prieš mėnesį Čikagoje išleistos kompaktinės plokštelės.


Paklausyti 1

Paklausyti 2