English

L E I D Y B A
 JUMS LENKIASI DAINA 


 Vilnija. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės tautiškos muzikos ansamblis

 KUKU SMF 040, 2008

VILNIJA - tai 45 metus skambanti muzika ir dainos, daugiau kaip 1300 koncertų Lietuvoje ir įvairiose pasaulio šalyse. 1963 metais įkurtam ansambliui, nuo pat pradžių vadovauja, muziką bei dainas kuria maestro kompozitorius Leonas Pranulis. Šioje kompaktinėje plokštelėje įrašyti šiuo metu ansamblio atliekami kūriniai ir keletas kūrinių iš ankstesnio repertuaro.

Paklausyti 1

Paklausyti 2