English

L E I D Y B A
 TRAKŲ KRAŠTO DAINOS 


 Radasta. Trakų folkloro ansamblis

 KUKU SMF 041, 2008

Trakų folkloro ansamblis RADASTA gyvuoja jau 20 metų. Ansamblio repertuaro pagrindą sudaro Dzūkijos krašto dainos, nors nevengiama ir kitų etnografinių regionų kūrinių. Savo gražiausias dainas ir muziką, įrašytą šioje kompaktinėje plokštelėje, ansamblio dalyviai skiria savo giminėms ir pažįstamiems, vaikams ir vaikaičiams.

Paklausyti 1

Paklausyti 2