English

L E I D Y B A
 MUZIKINIS MALŪNAS 


 Olandijos lietuviai

 KUKU SMF 039, 2007

Ši kompaktinė plokštelė atspindi talentingiausių, Olandijoje gyvenančių lietuvių menininkų jausmus lietuvių liaudies dainoms, žymiausių kompozitorių kūrybai ir savo gimtinei.

Paklausyti 1

Paklausyti 2