English

L E I D Y B A
 PRADŽIA 


 Subtilu-Z

 Subtilu-Z 2009, 2009

Diskas išprususiems akordeono muzikos gerbėjams, kurį įrašė jauni, gabūs ir kūrybingi Lietuvos teatro ir muzikos akademijos auklėtiniai. Greta autorinių ansamblio narių kompozicijų čia rasite Pasaulio muzikos grandų: A. Piazolla, H. Hancock, D. Ellington temų versijas, nuspalvintas lietuviškos birbynės, perkusiniais tembrais ir sodriais akordeonų tonais.

Paklausyti 1

Paklausyti 2