English

L E I D Y B AKaina: 7,26 Eur

Persiuntimo išlaidos:

Lietuvoje:

0,25 kg (2 KD) - 5 Eur
0,50 kg (4 KD) - 6 Eur
1,00 kg (8 KD) - 8 Eur

Į užsienį oro paštu:

0,25 kg (2 KD) - 8 Eur
0,50 kg (4 KD) - 10 Eur
1,00 kg (8 KD) - 12 Eur

Norėdami įsigyti šį diską, įrašykite savo:

Vardą


El. pašto adresą:
ir su jumis bus susisiekta artimiausiu laiku.

Atsiskaitymo būdai:

- kreditinės kortelės
- banko čekis
- pervedimas į sąskaitą
     

 UBAGŲ KARALYSTĖS MONAI 


 Sutaras. Tautiška kapelija

 KUKU SMF 049, 2012

Šį savo darbą skiriame visiems, kas šiandien nevalgė, nežinia kur miegojo, rengėsi ką rado ant tako, ir nežino kas jų laukia rytoj... elgetoms, pabėgėliams, vergams, įkaitams, išvarytiems, nuskriaustiems, apgautiems, nereikalingiems... Europoje... Afrikoje... Amerikoje... ubagų karalystėje!
Čia įrašytomis giesmėmis ir dainomis stengėmės parodyti ubagų karalystės problemas, pasaulėžiūrą, santykį į aplinką ir kolegas. Nenorėjome vien tik "fotografuoti" kažkada anksčiau skambėjusio repertuaro, kartoti tempų, tembrų, intonacijų, bet leidome sau dainuoti ir groti taip, kaip tai skambėtų šiandien, parodydami repertuaro aktualumą, išradingumą, universalumą ir improvizacines galimybes.

Paklausyti 1

Paklausyti 2