English

L E I D Y B A
 TAI AŠ 


 Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis

 Vilniaus mokytojų namai, 2012

Ši, dviguba kompaktinė plokštelė atspindi senas ir gilias dainuojamosios poezijos tradicijas Lietuvoje. Autorinė muzikinė – poetinė daina, kurios ištakose stovėjo ne vienas garsus aktorius ir dainininkas, šiandien ypatingai gyvybinga, įvairiapusiška ir labai mėgiama. Per keletą metų reti, atskiri koncertai išsiliejo į festivalį, praturtėjusį scenomis, bei atlikėjais. Žanras įsigijo savo (Vilniaus mokytojų) namus, puikius organizatorius ir tarptautinį statusą. Įdomiausios populiariausių Lietuvos ir užsienio svečių kompozicijos atsispindi šioje, festivalio dešimtmečio proga išleistoje kompaktinėje plokštelėje.

Paklausyti 1

Paklausyti 2