English

L E I D Y B A
 NUO LIAUDIES DAINOS IKI… 


 Aušrinė, kanklių trio

 SMF 050, 2013

Kanklių trio „Aušrinė“ – dešimtmetį Šiauliuose gyvuojantis profesionalus kolektyvas, muzikuojantis koncertinėmis kanklėmis, - daugiau nei pusę amžiaus Lietuvoje skambančiu daugiastygiu muzikos instrumentu. Penkerius metus kolektyvo brandintoje kompaktinėje plokštelėje skamba originali ir pačių atlikėjų aranžuota muzika. Kolektyvui talkina visa grupė žinomų vokalistų ir instrumentininkų, tad lietuvių ir užsienio autorių kūrinių stiliaus įvairovė klausytojams atskleidžia šiandienos liaudies instrumentų unikalumą ir universalumą.

Paklausyti 1

Paklausyti 2