English

L E I D Y B A


PAVEIKSLĖLIO ŠIAM KOMPAKTINIUI DISKUI NĖRA


 KRISTAUS KARALIAUS KARIAI 


 Vyrų choras AIDAS

 KUKŪ SMF 3-006, 2017

Visų mėgiamas, visur laukiamas, vienas aktyviausių, įvairiausių Lietuvos ir tarptautinių konkursų, švenčių ir festivalių laureatas, Vilniaus įgulos karininkų ramovės kariūnų choras Aidas, savo diskografija papildė dar viena, nauja kompaktine plokštele. Nenuilstamo, charizmatiško, talentingo kompozitoriaus – aranžuotojo, profesoriaus Tado Šumsko vedami, choristai įvaldė labai platų ir sudėtingą repertuarą. Aidas dalyvauja ne tik TV laidose, Filharmonijos koncertuose, Valstybinėse šventėse, bet ir krašto apsaugos savanorių priesaikos ceremonijose, renginiuose ant piliakalnių, Kryžių kalno, kalėdiniuose labdaros koncertuose, Šv, Mišiose Šiluvoje ir kitose Lietuvos šventovėse, kasmet Sausio 1-ąją gieda pakeliant trispalvę ant Gedimino kalno. Tarp populiarinamų lietuvių chorinės muzikos opusų, patriotinių dainų, repertuare susikaupusios lietuvių ir klasikinės religinės giesmės, naujai sukurtos dainos sugulė šioje kompaktinėje plokštelėje.