English

L E I D Y B A
 PROTĖVIŲ ŠAUKSMAS 


 Sutaras. Tautiška kapelija

 LITUANUS / JADE 065, 1993

Šiame kompaktiniame diske įrašyta nepaprastai plati lietuvių vokalinio ir instrumentinio muzikavimo panorama. Čia jūs išgirsite senuosius piemenų instrumentus, įvairių tipų kankles bei vėlyvesnius, daugelyje Lietuvos vietovių paplitusius, bendratautinius instrumentus. Galėsite pasimėgauti senųjų sutartinių sąskambiais, palyginti įvairių etnografinių regionų dainas. 20 puslapių bukletas su spalvotomis nuotraukomis bei informacija apie lietuvių liaudies instrumentus ir dainas anglų kalba.

Paklausyti 1

Paklausyti 2