English

L E I D Y B A
 RADIJO BANGOMIS 


 Sutaras. Tautiška kapelija

 KUKU SMF 003, 1998

Ketvirtajame "Sutaro" albume įrašyta XX a. pirmosios pusės lietuvių liaudies instrumentinė muzika ir dainos, skambėjusios Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Smagūs šokių ritmai ir skambios šienapjūtės, karinės - istorinės, jaunimo meilės dainos skamba pritariant autentiškais ir vėlyvesniais, bendraeuropiniais instrumentais. Įrašyta Olandijos VPRO radijo studijoje Hilversume programos Gezamenlyke Zendere Peazens En Moddergat metu. Visa informacija atspausdinta 6 puslapių buklete su komentarais lietuvių kalba.

Paklausyti 1

Paklausyti 2