English

L E I D Y B A
 PRIPILK ALAUS! 


 Sutaras. Tautiška kapelija

 KUKU SMF 001, 1999

Šiame albume įrašyta XIX a. pabaigos XX a. pradžios lietuvių pasilinksminimų muzika ir vaišių dainos, savaitgalių vakarais skambančios aludėje "Stikliai".

Paklausyti 1

Paklausyti 2