English

L E I D Y B A
 ANOJ PUSEJ AŽERA 


 Vilnelė. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis

 KUKU SMF 022, 2003

Lietuvos Kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramonės Folkloro ansamblis VILNELĖ gyvuoja nuo 1996 metų. Šiandien tai vienas įdomiausių ir produktyviausių folklore ansamblių, aktyviai dalyvaujantis kalendorinėse šventėse, festivaliuose, koncertuojantis šalyje ir užsienyje. Kolektyvas daug kartų apdovanotas įvairiais prizais, diplomais ir padėkos raštais, sistemingai propaguoja etninę kultūrą visuomenėje ir kariuomenėje.
Šioje kompaktinėje plokštelėje įrašytos autentiškos jaunimo – meilės, kalendorinės ir kitų žanrų dainos bei šokiai iš įvairių Lietuvos regionų.

Paklausyti 1

Paklausyti 2