English

L E I D Y B A
 GRAUDŪS VERKSMAI 


 Vilniaus katedros choro grupė

 KUKU SMF 3-003, 2006

Tai dešimties giesmių ciklas su prologu, apmąstantis Kristaus kančią, atskiromis dalimis giedamas Vilniaus Katedroje gavėnios metu. Giesmes harmonizavo Juozas Naujalis. Įrašyta Vilniaus Arkikatedroje 2006 m. balandžio mėn.

Paklausyti 1

Paklausyti 2