Ethnosphere – „A new life of traditions“
Special project created for festival „Pokrovskiye kolokola – 2012“
2013 Sutaras video SMF DVD 003 / Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras