JAV LIETUVIAI

Įvairūs

KUKU SMF 038/1-2, 2007

Trečioji unikalaus projekto LIETUVIAI PASAULYJE, skirto Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui dalis – dviguba kompaktinė plokštelė JAV lietuviai. Čia skamba žymiausių išeivijos meno ansamblių “Čiurlionis”, “Dainava”, “Rūta”, Lietuvių operos ir kitų chorų įrašai, unikalaus muzikinio vodevilio teatro “Dzimdzi-drimdzo” atstovų A. Vanagaičio ir J. Olšausko duetas, Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra ir LA vyrų kvartetas, žymiosios estrados solistės Vandos Stankus – Panavienės, taip pat Lionės Juodytės, S. Santvaro, D. Polikaičio ir kitų balsai. Šiame rinkinyje liaudies ir autorinės dainos, originalios JAV gyvenusių Br. Budriūno, V. Jakubėno, Br. Jonušo ir daugybės kitų žinomų autorių kompozicijos, pradedant 1928 metų įrašu ir baigiant naujausia “Dainavos” ansamblio vyrų vokalinės grupės daina “Vieni šokam” iš tik prieš mėnesį Čikagoje išleistos kompaktinės plokštelės.


9.68 Eur

12.00


Norite įsigyti?

Parašykite mums, netrukus su Jumis susisieksime!