Povilionienė Veronika – “Vai ant kalno”
2000 Kukū records SMF 008