Povilionienė Veronika – „Vai ant kalno“
2000 Kukū records SMF 008